ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนทางไกล DLITและDLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล DLITและDLTV   ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์     https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์    https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ   https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย       https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์     https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์    https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ   https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย       https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์     https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์    https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ   https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย       https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
แนวทางจัด “การเรียนการสอนทางไกล”
โดยใช้สื่อออนไลน์ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม  
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,14:12   อ่าน 1270 ครั้ง