ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนด่านขุนทด จัดกิจกรรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนด่านขุนทด ใน วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง15.50 น. ชมภาพกิจกรรมได้ที่

http://gg.gg/gq72q
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,13:24   อ่าน 387 ครั้ง