ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนด่านขุนทดได้จัด กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสืออำเภอด่านขุนทด
โดยมีลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง  ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 1,956 คน โดยได้จัดกิจกรรม การเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย  การสร้างค่ายพักแรม  อาหารชาวค่าย  ฐานทดสอบจิตใจ  รอบกองไฟ  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 
** ภาพกิจกรรม **
https://photos.app.goo.gl/KBSSmePc1dxycpa36
https://photos.app.goo.gl/siFZa33Stv7ZmTnMA
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,10:27   อ่าน 867 ครั้ง