ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
         ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุม อาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด  โดยมีนักเรียน ชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 เข้าร่วมพิธีสงฆ์  และหลังเสร็จพิธีสงฆ์นักเรียนสายชั้นอื่นๆทยอยเข้าหล่อเทียนพรรษาตามลำดับ

ภาพหล่อเทียนพรรษาจากเพจสภานักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด (19 กรกฎาคม 2561)

ภาพพิธีมอบเทียนจำนำพรรษา  Photo by ครูภัทรพล  (25 กรกฎาคม 2561)

           ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด ถวายเทียนพรรษา ปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ถวายเทียนพรรษาที่ วัดบ้านใหม่เจริญสุข
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ถวายเทียนพรรษาที่ วัดศาลาลอย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ุ6  ถวายเทียนพรรษาที่ วัดบ้านหาญ

ภาพถวายเทียนจำนำพรรษาจากเพจสภานักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด Photo by สภานักเรียน (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพถวายเทียนจำนำพรรษาวัดศาลาลอย  Photo by ครูภัทรพล  (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพถวายเทียนจำนำพรรษาวัดศาลาลอย  Photo by ครูสุธาทิพย์  (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพถวายเทียนจำนำพรรษาวัดบ้านใหม่เจริญสุข (SPL, ป.4-6)Photo by ครูภัทรพล  (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพถวายเทียนพรรษาวัดบ้านใหม่เจริญสุข (SPL, ป.4-6)Photo by ครูสุธาทิพย์  (26 กรกฎาคม 2561)


โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,14:21   อ่าน 596 ครั้ง