ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย
โครงการเข้าค่ายวิชาการระดับปฐมวัย  "กิจกรรมการเรียนรู้  TSEM  ระดับปฐมวัย" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยง  ระหว่างเนื้อหา  4  วิชา  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญาหาในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพต่อไปในอนาตค
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,14:29   อ่าน 621 ครั้ง