ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้นเรียนนักเรียนรวม
ชายหญิง
ประถมศึกษาปีที่ 16442106
ประถมศึกษาปีที่ 25759116
ประถมศึกษาปีที่ 36380143
ประถมศึกษาปีที่ 46374137
ประถมศึกษาปีที่ 57670146
ประถมศึกษาปีที่ 69080170
มัธยมศึกษาปีที่ 1170163333
มัธยมศึกษาปีที่ 2180195375
มัธยมศึกษาปีที่ 3138188326
มัธยมศึกษาปีที่ 481114195
มัธยมศึกษาปีที่ 551124175
มัธยมศึกษาปีที่ 651100151
ผลรวม108412892373