ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

< ปรัชญา

 

                นัตถิ   ปัญญา   สมาอาภา   " แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "

 

 

< วิสัยทัศน์

 

                สร้างคนดี   มีปัญญา   เน้นทักษะภาษาและเทคโนโลยี
                              สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงอาเซียน