รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนด่านขุนทด
602 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ   ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ (044)389438 เบอร์แฟกส์ (044)389438
Email : info@dt.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :